Uitnodiging 2015

B_S

Thema:

Goede communicatie, tevreden patiënt. 

(Train niet alleen de arts in communicatie, maar misschien ook de patiënt)

Dit is al weer het negende congres, ‘Dokteren in Suriname’, bedoeld voor Nederlandse en Surinaamse artsen, psychologen, verpleegkundigen en andere geïnteresseerden. Het programma is in nauw overleg met de Surinaamse collega’s samengesteld. Reeds vanaf 2006 staat de onderlinge samenwerking en uitwisseling van ervaringen tussen de Surinaamse en Nederlandse deelnemers centraal.

Plenaire lezingen worden afgewisseld met interactieve workshops. Door deze werkvorm is er veel gelegenheid om actief te participeren. Op vrijdagmiddag zijn er korte presentaties. Op zaterdag en zondag ligt het accent op de workshops. Op het gebied van de psychiatrie wordt er aandacht besteed aan de interculturele variatie, suïcide, depressie en verslaving. Op maandag kunt u op werkbezoek bij een van huisartsenpraktijken van onze Surinaamse collega’s.

Thema2015: Artsen krijgen binnen hun opleiding communicatietraining voor gesprekken met hun patiënten. Zouden voor een effectievere communicatie misschien ook patiënten getraind kunnen worden? Effectieve communicatie tussen zorgverlener en patiënt is essentieel voor een optimale zorg bij ziekte en helpt patiënten beter om te gaan met hun ziekte in het dagelijkse leven. Voor effectieve communicatie zijn zowel patiënt als zorgverlener verantwoordelijk. Patiënten moeten een zorgverlener gedetailleerde informatie over hun toestand kunnen geven, vragen stellen, checken of de zorgverlener ze begrijpt en ze moeten hun zorgen kunnen uiten. “Een patiënt die actiever deelneemt aan het gesprek is naar verwachting beter geïnformeerd en beter in staat met de ziekte om te gaan.”

Alexander Snijdewind, initiatiefnemer

Marcel van Philips, huisarts

Ed Kenter, huisarts

Rolf Schwarz, psychiater

DOKH verzorgt de Nederlandse accreditatie

Sprekers uit Suriname:

                                        Sascha Baal

                                        Bastiaan de Boer

                                        Henry Cheung

                                        Els Dams

                                        Joyce Dawson

                                        Pamela Gunther

                                        Judith Martens

                                        Vanessa van Weissenbruch

                                        Eddy Wong Chung

Sprekers uit Nederland:

                                        Corinne Collette

                                        Hendrik Jiawan

                                        Ed Kenter

                                        Willem van der Kraan

                                        Aart Leemhuis

                                        Theo Mank

                                        Marcel van Philips

                                        Rolf Schwarz

                                        Marijke Ng-A-Tham

Sprekers uit Curacao:

                                        Pytha Jessurun

Onderwerpen:

                                        Lunchtvaartgeneeskunde & communicatie

                                        (Plenair en workshops) Verslaving

                                        Uw geautomatiseerde praktijk in 2015 en verder

                                        Update van de huisartsenopleiding in Suriname

                                        APC in consult

                                        Suïcide preventie in de huisartsenpraktijk

                                        4D model, klachten inventarisatie

                                        Palliatieve zorg

                                        Fit programma voor obesitas

                                        Cultureel interview

                                        Feedback

                                        Persoonsgerichte zorg

                                        Hoe parasieten in ons lichaam communiceren

                                        Depressie

                                        Familie interventies, ziektegedrag bij psychiatrische ziektebeelden

                                        Hypertensie. Is behandeling wel zinvol?

                                        Effectief communiceren reduceert canabisgebruik van patienten met schizofrenie

                                        Diabetes, de basiszorg en het voorkomen van complicaties

                                        EMDR

                                        Communicatie tussen arts, apotheker & patiënt

                                        Slechtnieuwsgesprek

                                        Registreren, Over SOEP en ICPC. Episoden en transitie, benoemen en legitimeren

                                        5-stappen model van intervisie

                                        Polyfarmacie

                                        Zoönosen

Congreslocatie:

                                        Surinaamsch Rumhuis, Cornelis Jongbawstraat 18, Paramaribo

Voor meer informatie:

                                        www.doktereninsuriname.nl of info@mension.nl

                                        Alexander Snijdewind; 06-41500197