De Organisatie

Wij kijken terug op, wederom, een bijzondere en succesvolle editie van onze 15e nascholing “nieuwe stijl”.

Onze congreslocatie ‘Het Rumhuis’ voldoet nog steeds aan al onze verwachtingen. Natuurlijk bedanken wij onze Surinaamse collega’s oprecht die al jarenlang zeer interessante bijdragen geven en ook voor hun actieve participatie en feedback binnen de plenaire lezingen en workshops. Juist door hun inbreng krijgt het congres meer diepgang en in het bijzonder de interactie geeft de Nederlandse collega’s kennis en inzichten mee voor hun dagelijkse Nederlandse praktijk.

Wij zullen u op deze website op de hoogte gaan houden van het 2025 programma en onderwerpen. De aankomende editie is bedoeld voor Nederlandse en Surinaamse huisartsen, psychiaters en gezondheidszorgmedewerkers die samen duo-presentaties, lezingen en workshops zullen gaan presenteren.  Daarnaast zouden wij ook graag een aantal Surinaamse collega’s willen uitnodigen om zitting te gaan nemen in onze congrescommissie.

15e Suriname congres, 6-15 februari 2025 in Paramaribo

06_D_I_S

De organisatie is in handen van de Nederlandse congrescommissie in nauwe samenwerking met onze Surinaamse collega’s.

Dit wordt de 15e nascholing voor Surinaamse huisartsen, psychiaters, zaalartsen, psychologen, verpleegkundigen en ander geïnteresseerden. In 2006 zijn we deze unieke samenwerking begonnen waarin uitwisseling van kennis en vaardigheden centraal staat. Vooraf wordt er intensief samengewerkt tussen de Nederlandse en Surinaamse collega’s. Het programma bestaat altijd uit plenaire lezingen en kleine interactieve workshops. Door deze werkvorm is er veel onderlinge uitwisseling en meer gelegenheid om zelf actief te oefenen. We gaan in 2025 weer verder met deze opzet. Zowel op vrijdag, als op zaterdag en zondag zullen korte presentaties afgewisseld worden met workshops. Op maandag zullen er werkbezoeken plaats gaan vinden naar diverse praktijken van onze Surinaamse collega’s. Het uiteindelijke programma wordt natuurlijk ook weer in overleg met de Surinaamse collega’s samengesteld. Er kunnen maximaal 20 Nederlandse collega’s (psychiaters, huisartsen, psychologen, verpleegkundigen en ander geïnteresseerden) worden ingeschreven.

De congrescommissie wil ook in haar onderwijsaanbod voor ervaren opleiders de nadruk leggen op de relevantie ervan voor de opleidingssituatie. Tenslotte moet de aios van wat de opleider opsteekt een betere huisarts worden.

Alexander Snijdewind, organisator en initiatiefnemer

Rolf Schwarz, psychiater, adviseur 

NB: Dit congres wordt door de NVvP geaccrediteerd.